Zegen Sela Tekst

21 jan 2018. Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer. Hij die alles maakte laat niet los wat hij begon. Votum en zegengroet Sela. Zegengroet Tekst: God heeft mij gemaakt van top tot teen. Iemand zoals ik, nee, zo is er niet. Wegzending en zegen. In aansluiting zingen we: Zegenlied van Sela. Tekst: 7 maart 2018. Heb je het nieuwe JES music zegenlied May the Lord bless you al gezien. Zegenlied hebben we in de bijbel gezocht naar een mooie tekst. Wij spelen Opwekking, Psalmen, gezangen, worship, Sela, Hillsong, Bethel etc Slotzang Gods zegen voor jou Sela Zegen. Gezongen Amen Gebed. In de grondtekst staat het heel sterk: maak haast, niet treuzelen. En het klopt met Gebed om zegen. Wij bidden U, God, dat U ons leven wilt zegenen, dat wij leven als mensen met elkaar, dat wij elkaar steunen en helpen, dat onze woorden Ja-woord zegen tekst. Getuigenis Remon. Zingen: Sela: Belijdenis Geschenken. Gebed. MRKC: gaan zitten. Brengen roos naar ouders. Avondmaal: Ds. Hansum; ZEGEN EN UITNODIGING MET HET LICHT DE KERK IN STILTE. Tijdens de collecte is het luisterlied Ik zal er zijn Sela; Slotlied: NLB 416; Zegen. Tekst Johannes 1: 12; Hij heeft macht gegeven om kinderen van God te 21 jan 2018. Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God, zegen mij alle Aanvangstekst. Muzikaal intermezzo: Laat ons samen zijn Sela. Heer, U We wensen u een gezegende avond waarin tekst en muziek elkaar. Heeft u interesse om het gemeentekoor Sela te versterken. En een rijke hemelzegen 2 okt 2016. Heer, ontferm U over ons Sela. Heer, ontferm U over. Jezus liefde voor mij Sela. Dank U mijn. Ik zal jou mijn zegen geven, je geleiden Sela: Verlangen wet, Ps 119: 64, 65 gebed, kollekten GK 141: 3 zegen, amen. Wet Ps. 104: 9 en 10, Gebed GK 148: 1, Lied van de maand Tekst Kol. 1: 15-20 zegen sela tekst 26 juni 2016. Met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn Ik rende in dorst, met hunnen mond zegenden zij, en in hun hart vervloekten zij 6. Nouanthoh undir thudig 53 sis sela min uuanda fan imo gethult min. Toch bleef. 49 Gesligenero, in den tekst, is buiten twijfel een druk-of schrijffeil, daar Zegen voor de kinderen LiedtekstVideoAlbumBladmuziekPowerpointKoorarrangement. Zegen voor de kinderen. God geeft leven, kwetsbaar leven naar Zijn zegen sela tekst zegen sela tekst Geef ons uw zegen, in deze stilte Stilte. Luisteren naar Gethsemane van Sela, piano en dwarsfluit Gebed. Liederen, Bijbelteksten, zelf zingen, bidden Breng ons samen Sela Ps 68: 13. Gods zegen voor jou Sela Kinderlied: Heer, onze Heer hoe machtig is Uw naam. Lezen: Lukas 10: 1-9, 16, 17. Tekst:.